A+ A A-
Tom:
strona:

Cyrkuł-Obwód (dzielnica 1838-1855) – I

                

Cyrkuł I (od 1848 r. Obwód I) według stanu z końca roku 1838 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1836 r. –
dzielnica administracyjna w obrębie byłych murów miejskich (Plant), jednakże bez części północnej i północno-wschodniej
tego obszaru. Jednak położenie w obrębie tego cyrkułu–obwodu: Rynku Głównego, królewskiej arterii w postaci ul. Grodzkiej
oraz Zamku na wzgórzu wawelskim, czyniło z niego dzielnicę centralną. Utworzona została z połączenia trzech dawnych
gmin miejskich Rzeczypospolitej Krakowskiej, tj. Gminy I, Gminy II oraz Gminy III (por. rozdział poprzedni). Użyte przy
powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Cyrkuł I (od 1848 r. Obwód I) według stanu z końca roku 1838 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1836 r. – dzielnica administracyjna w obrębie byłych murów miejskich (Plant), jednakże bez części północnej i północno-wschodniej tego obszaru. Jednak położenie w obrębie tego cyrkułu–obwodu: Rynku Głównego, królewskiej arterii w postaci ul. Grodzkiej oraz Zamku na wzgórzu wawelskim, czyniło z niego dzielnicę centralną. Utworzona została z połączenia trzech dawnych gmin miejskich Rzeczypospolitej Krakowskiej, tj. Gminy I, Gminy II oraz Gminy III (por. rozdział poprzedni). Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności