Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Bartłomiej Pusz

Rajca 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572
Burmistrz 1560

Bartholomaeus Pusch (Puszcz)

Kupiec, urodzony we Włoszech, krakowskie prawo miejskie otrzymał w roku 1559. Bez uprzedniego sprawowania ławniczego urzędu w roku 1560 został powołany do rady miejskiej. Zasiadał w niej przez blisko 13 lat. W roku 1565 w związku z przedłużającym się wyjazdem Bartłomieja z Krakowa grupa rajców przekonała wojewodę Spytka Jordana, aby dokonał kooptacji do rady nowej osoby w miejsce Bartłomieja, co ten zresztą uczynił. Niebawem Spytko otrzymał awans na kasztelana krakowskiego, a nowy wojewoda krakowski Stanisław Myszkowski decyzję poprzednika anulował, twierdząc, iż łamała ona nie tylko zasadę dożywotności urzędu rajcowskiego, ale także „liczbę zamkniętą” rajców. Bartłomiej został odnotowany jako rajca urzędujący–burmistrz w roku 1560. Dysponował dużymi kapitałami, w roku 1570 pożyczył kanonikowi krakowskiemu i dziekanowi poznańskiemu Janowi Korczbokowi znaczną kwotę 600 złotych polskich. Posiadał kamienicę położoną przy ul. Grodzkiej (obecnie nr 12). Należał do zboru kalwińskiego Był dwukrotnie żonaty: pierwsza żona nie jest znana z imienia, drugą była Katarzyna. Bartomiej zmarł w roku 1572, pozostawiając córkę Annę, najpierw żonę doktora Marcina Foxa, a następnie Marcina Haza.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1556–1561 strony 680–681 z wykazem rajców urzędujących
nominowanych na rok 1560, wśród których znajduje się Bartłomiej Pusz – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 444, s. 680–681)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1556–1561 strony 680–681 z wykazem rajców urzędujących nominowanych na rok 1560, wśród których znajduje się Bartłomiej Pusz – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 444, s. 680–681)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska