A+ A A-
Tom:
strona:

Antoni Frączkowicz

Rajca 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612
Burmistrz 1593, 1594, 1595, 1596, 1599, 1601, 1604, 1605, 1609

Antony (Antonius) Frąckowic (Franckowicz, Franczkowic)

Kupiec sukienny pochodzący ze Lwowa, syn Franciszka Antosiewicza i Reginy, brat Barbary, żony Jana Wolfowicza, ławnika lwowskiego. Został przyjęty do prawa miejskiego krakowskiego w roku 1581. W roku 1592 był ławnikiem sądowym, rok później uzyskał nominację do rady miejskiej. Zajął miejsce po Pawle Cellarym, który wprawdzie został wybrany do rady, lecz zaraz z urzędu zrezygnował, chcąc zwiększyć swoje szanse na uzyskanie szlachectwa. W trakcie blisko dwudziestoletniego zasiadania w radzie dziewięć razy był powołany do rady urzędującej i w przypadających nań kadencjach przewodził miastu jako burmistrz. W roku 1597 pobrał zaległe wynagrodzenie za burmistrzowanie w wysokości 9 grzywien 42 groszy. Ufundował oficynę szpitala św. Rocha dla scholarów, co w 1594 roku upamiętniono stosowną tablicą (na niej kartusz z herbem Lewart i inicjałami A.F.). Wraz z Marcinem Wacławowiczem (nr 445) byli prowizorami tego szpitala i uporządkowali jego zaniedbane wcześniej sprawy finansowe. Antoni był kupcem, początkowo we Lwowie jako faktor rajcy Hieronima Zalaszowskiego (nr 388), potem w Krakowie prowadził detaliczny handel suknem. Od miasta dzierżawił od roku 1593 postrzygalnię sukna, a wraz z żoną od roku 1599 stróżę rybną, za co musiał, oprócz czynszu, dostarczać rajcom ryby na stół. W roku 1594 kupił kamienicę w Rynku (obecnie nr 44A); została w rodzinie do 1672, zwano ją „Frączkowiczowską”. Ożenił się z Barbarą, córką rajcy Andrzeja Marstelli (nr 379). Miał pięciu synów, wśród nich posłanego na studia Sebastiana, oraz cztery córki, z których Anna poślubiła Jana Baptystę Czekiego, a po jego śmierci za rajcę Jana Wizemberga (nr 468). Antoni zmarł w 1612 roku w Krakowie i został pochowany w kościele Mariackim. Jego miejsce w radzie zajął Jerzy Klausnic (nr 471).

Fragment nagrobka Antoniego Frączkowicza i jego żony Barbary, przedstawiający scenę adoracji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przez zmarłych małżonków i ich rodzinę. Nagrobek znajduje się w kaplicy grobowej rodziny Frączkowiczów i Lodwigów z początku XVII wieku, usytuowanej na zewnątrz kościoła Mariackiego (od strony wschodniej)
Fragment nagrobka Antoniego Frączkowicza i jego żony Barbary, przedstawiający scenę adoracji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przez zmarłych małżonków i ich rodzinę. Nagrobek znajduje się w kaplicy grobowej rodziny Frączkowiczów i Lodwigów z początku XVII wieku, usytuowanej na zewnątrz kościoła Mariackiego (od strony wschodniej)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności