A+ A A-
Tom:
strona:

Anton Ryger

tytuł honorowego obywatela nadany przed 19 kwietnia 1863 roku

…za wielce czynne wstawianie się u wysokich władz centralnych w Wiedniu w ważnych sprawach miasta Krakowa… (z notatki w dzienniku „Gazeta Lwowska” z 1863 r., nr 91)

Anton Ryger

 

notariusz i adwokat w Holeszowie na Morawach

 

Litografia z portretem Antona Rygera opublikowana w Wiedniu w 1879 r.

 

Anton Ryger, prawnik, działacz polityczny. Urodzony 28 marca 1810 r. w Napajedli w rejonie miasta Zlin na czeskich Morawach w rodzinie niemieckiej. W 1831 r. ukończył Uniwersytet Franciszkański (obecnie Palackiego) w morawskim Ołomuńcu ze stopniem doktora praw. Czynnie, choć brak jest szczegółów, poparł wówczas polskie powstanie listopadowe. Praktykował jako administrator i justycjariusz dóbr, urzędnik sądowy i aplikant prawny w Ołomuńcu, Opawie, Rohrbach w Górnej Austrii i Wiedniu. W 1852 r. osiadł w rodzinnych stronach w Holeszowie – tam prowadził kancelarię adwokacką i notarialną do końca aktywności zawodowej. Czynny politycznie, wybierany do sejmu krajowego Moraw w kadencjach 1861–1867 i 1867–1870 oraz do wiedeńskiej Rady Państwa – Izby Posłów w kadencjach 1861–1865, 1867–1870 i 1873–1879; był członkiem lewicowych klubów parlamentarnych. Z początkiem lat 60. XIX w. zapewne jako praktykujący prawnik, ale i wpływowy poseł, reprezentował wobec wiedeńskich władz i instytucji sprawy miasta Krakowa; potwierdzone jest m.in. załatwianie kredytów inwestycyjnych wspomagających krakowski budżet miejski. Zmarł 1 grudnia 1887 r. w Holeszowie; pochowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym.

Tytuł nadany przez Magistrat i Wydział Miejski przed 19 kwietnia 1863 r., gdy burmistrzem miasta był Andrzej Seidler. Wręczenie dyplomu nastąpiło 19 kwietnia 1863 r. w Holeszowie, miejscu zamieszkania i pracy uhonorowanego. Odnotowały to w 1863 r. dzienniki: „Krakuer Zeitung” nr 89, „Gazeta Lwowska” nr 91, „Wiener Zeitung” nr 91, ołomuniecki „Neue Zeit” nr 91, wiedeński „Das Vaterland” nr 92, a także lublański „Laibacher Zeitung” nr 92.

 

Nota prasowa dotycząca wręczenia dyplomu, karykatura z okresu posłowania do wiedeńskiej Rady Państwa oraz kaplica św. Krzyża z cmentarza w Holeszowie, na którym spoczywa Anton Ryger.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności