Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Andrzej Paleczek

rajca 1652
burmistrz 1652

Andresa Paleczek

Rajca kleparski, po którym ślad zachował się we wpisie do księgi wójtowskiej z 1652 roku, dotyczącym sporu Zofii, wdowy po rajcy Andrzeju Paleczku, z Andrzejem Brzygłosem, ławnikiem kleparskim, zapewne skoligaconym z rodziną rajcy Szymona Brzygłosa (nr 143). Ów Andrzej Brzygłos wysłał do wdowy Paleczkowej swoich chłopca i dziewczynę po zaległą należność za chmiel, a ta miast zapłaty słowy wprzód obelżywe na sławę uczciwego Brzygłosa nastąpiła, a potym rzuciwszy się na chłopca i dziewkę onych podespektowała y pobiła, a na ostatek furmankę i czapkę z dziewczyny zdarłszy z domu sromotnie wypchnęła.

Z księgi wójtowskiej Kleparza obejmującej lata 1649–1653: fragment wpisu z 1652 roku
dokumentującego spór między wdową po rajcy kleparskim Andrzeju Paleczku a ławnikiem kleparskim
Andrzejem Brzygłosem o zobowiązanie zaciągnięte za życia rajcy Paleczka i ekscesy zaszłe przy ściąganiu tego długu –
zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 11, s. 295)
Z księgi wójtowskiej Kleparza obejmującej lata 1649–1653: fragment wpisu z 1652 roku dokumentującego spór między wdową po rajcy kleparskim Andrzeju Paleczku a ławnikiem kleparskim Andrzejem Brzygłosem o zobowiązanie zaciągnięte za życia rajcy Paleczka i ekscesy zaszłe przy ściąganiu tego długu – zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 11, s. 295)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska