A+ A A-
Tom:
strona:

Aleksy z Raciborza

Rajca 1375, 1379
Burmistrz 1375, 1379

Alexius de Rathibor (Radbor)

Kupiec, sukiennik, z rodziny przybyłej do Krakowa ze śląskiego Raciborza. Odnotowany w księgach miejskich w latach 1367-1379. W roku 1362 zasiadał w ławie miejskiej, a następnie dwukrotnie został odnotowany jako rajca krakowski, w latach 1375 i 1379. Aleksy w roku 1368, w związku z zamiarem udania się na pielgrzymkę do Rzymu, uczynił opiekunem swojego majątku Piotra Kobolda. Z kolei on sam był opiekunem majątku Katarzyny, córki Jana Gliwicza złotnika, oraz synów wdowy po Henselinie Gliwiczu, seniorze rodziny przybyłej z Gliwic, za co objął w posiadanie kram sukienniczy należący do podopiecznych. Był właścicielem dwóch domów położonych przy Rynku i domu przy ul. Floriańskiej oraz kramów w Sukiennicach.

Z księgi ławniczej obejmującej lata 1365–1376 strony 136–137 z wpisem z 1371 roku, stwierdzającym, że zacna Walpurga,
kramarka, sprzedała Aleksowi z Raciborza swój dom położony przy Rynku, sąsiadujący z innym domem tegoż Aleksego –
oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 2, s. 136–137)
Z księgi ławniczej obejmującej lata 1365–1376 strony 136–137 z wpisem z 1371 roku, stwierdzającym, że zacna Walpurga, kramarka, sprzedała Aleksowi z Raciborza swój dom położony przy Rynku, sąsiadujący z innym domem tegoż Aleksego – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 2, s. 136–137)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności