Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Aleksy Waliszowski

rajca 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540
burmistrz 1540

Alexius Valyschowsky (Walissowski)

Rzeźnik. W latach 1516 i 1519 zasiadał w kleparskiej ławie sądowej, od 1520 roku odnotowywany w radzie miejskiej. Potwierdzone pełnienie urzędu burmistrza miasta pochodzi z 1540 roku. Był jednym z opiekunów kaplicy św. Anny w kościele św. Floriana. W 1520 roku część posiadanej w Kleparzu ziemi odstąpił Stanisławowi, prebendarzowi kościoła św. św. Filipa i Jakuba w Kleparzu; w tym samym roku nabył od Walentego Zambka część ziemi ze studnią. W 1535 roku został wybrany na urząd wójta kleparskiego.

Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1539–1546: wpis z 1540 roku dokumentujący
wybór rady urzędującej, z rajcą-burmistrzem Aleksym Waliszowskim w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 24, s. 34)
Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1539–1546: wpis z 1540 roku dokumentujący wybór rady urzędującej, z rajcą-burmistrzem Aleksym Waliszowskim w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 24, s. 34)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska