A+ A A-

Polityka prywatności i "cookies"

Polityka prywatności

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z usług internetowych serwisu poczetkrakowski.pl, którego właścicielem jest Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa. Nota zawiera takie informacje, jak: polityka prywatności oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawy prawne:

 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Zarządzenie nr 512/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z 4 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Krakowa polityki informacyjnej za pomocą kanałów internetowych.

W ramach serwisu poczetkrakowski.pl  szanuje się prawo użytkowników do prywatności. Nie gromadzimy danych użytkowników poza przypadkami ich wykorzystania przez automatyczne mechanizmy obsługi stron internetowych serwisu, generowane automatycznie przez system. W celu usprawnienia działania serwisu poczetkrakowski.pl, wprowadzone zostały mechanizmy cookies i Google Analytics.

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
 • W przypadku zbierania przez portal poczetkrakowski.pl danych osobowych użytkowników, będą one przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek uprawniających do przetwarzania danych.
 • Zbiór zgromadzonych przez portal poczetkrakowski.pl danych osobowych użytkowników jest anonimowy i nie jest wydzieloną baza danych. Wykorzystujemy mechanizmy Google Analytics, do obsługi których dostęp posiada ściśle określona liczba uprawnionych pracowników, zajmująca się administracją portalu.
 • Każdemu użytkownikowi, zapewnia się dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika. Może jednak ujawnić opracowania zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą oglądalności serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników (realizowane w ramach usługi Google Analytics).
 • Wszelkie informacje zamieszczone na stronach internetowych serwisu poczetkrakowski.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-promocyjny.

Właściciel serwisu poczetkrakowski.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji oraz danych zawartych na stronach serwisu w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

Wyłącza się wszelką odpowiedzialność cywilną za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron WWW, do których odsyłają odnośniki. „Właściciel serwisu poczetktrakowski.pl nie odpowiada również za treść stron WWW, otwieranych przy pomocy takiego połączenia.

 

Pliki Cookies

Korzystając z portalu poczetkrakowski.pl, na dysku Państwa komputera mogą być zapisywane niewielkie pliki tzw. ciasteczka (ang. Cookies). Są to niewielkie pliki tekstowe generowane przez nasz serwer (lub serwisy do których się odwołujemy).

 

 • Ciasteczka są generowane automatycznie przez komunikujące się ze sobą serwer i Państwa wyszukiwarkę podczas odwiedzania strony internetowej. Zapisywane za ich pomocą informacje nie są nigdzie przez nas gromadzone, ani w żaden szczególny sposób przetwarzane.
 • Każdy może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym także zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania.
 • Po pierwszym wejściu na portal poczetkrakowski.pl prosiliśmy o Państwa zgodę na zapisywanie i przechowywanie plików Cookies w Państwa komputerze (lub innym urządzeniu służącym do przeglądania sieci Internet).

Wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies na Państwa komputerze nie powoduje braku możliwości przeglądania serwisu poczetkrakowski.pl. Brak tej opcji może jednak ograniczyć funkcjonalność niektórych usług (nasz serwis zbiera informacje w ramach usługi Google Analytics - analiza ruchu w witrynie).

 

W czasie odwiedzin stron portalu poczetkrakowski.pl  może się zdarzyć, że na komputer użytkownika przekazana zostanie informacja w formie plików Cookies, które pomagają rozpoznać go automatycznie przy kolejnym wejściu na stronę. Pliki Cookies umożliwiają np. dopasowywanie strony do zainteresowań użytkownika itp. Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody, powinien nastawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby usuwał pliki Cookies z twardego dysku komputera, blokował wszystkie Cookies lub ostrzegał zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności