A+ A A-

Łańcuchy prezydenta i przewodniczącego rady

Łańcuchy prezydenta i przewodniczącego rady

Pierwszy ślad obecności łańcucha, który nosi dziś prezydent Krakowa, pochodzi z lat 50. XX wieku. Zaraz potem, w czasach gdy Kraków podzielony został na 6 dzielnic administracyjnych (a podział ten funkcjonował do 1972 roku), wykonano 6 różnych łańcuchów dzielnicowych. Są one w użyciu do dziś – to je właśnie zakładają upoważnieni pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego, udzielając ślubów. Jeśli ktoś brał ślub w Krakowie w ciągu ostatnich parudziesięciu lat i ma zachowane zdjęcia z ceremonii, na pewno rozpozna na nich jeden z łańcuchów zamieszczonych w kolekcji poniżej.

W roku 2010 wykonano też inny łańcuch – dla przewodniczącego Rady Miasta Krakowa (był to dar od Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej).

 

Dwa łańcuchy prezydenckie w roku 1959

(436–437) Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa, równoważny prezydentowi miasta, Wiktor Boniecki podczas jednej i tej samej sesji zdjęciowej w roku 1959: na reprodukcji po lewej sfotografowany z łańcuchem ofiarowanym miastu przez Izbę Rzemieślniczą w 1958 r., na reprodukcji po prawej – z zamówionym przez miasto łańcuchem nowym z roku 1959 (z zasobów UMK)

Łańcuch prezydenta Krakowa (od 1959)

(438) Łańcuch prezydencki z roku 1959, używany także i dzisiaj – insygnium prezydenta miasta Krakowa w pełnym rozwinięciu (z zasobów UMK)
(439) Łańcuch prezydencki używany od roku 1959 – insygnium prezydenta miasta Krakowa złożone w kasecie (z zasobów UMK)

(440–441) Tymczasowy prezydent Krakowa w roku 1939 Bolesław Czuchajowski (zginął w roku 1941) – portret pędzla Włodzimierza Kamińskiego namalowany w 1979 r., z łańcuchem z lat 50. XX w. (źródło pomyłek w datowaniu łańcucha) oraz portret przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie w latach 1959–1969 (funkcja równoważna prezydentowi miasta), namalowany przez Alfreda Terleckiego w 1970 r. – to najstarszy znany portret głowy miasta z łańcuchem prezydenckim (z zasobów UMK)

Łańcuchy dzielnicowe (lata 60. XX wieku)

Łańcuch przewodniczącego Rady Miasta Krakowa (od 2010)

(386) Łańcuch przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w ozdobnej kasecie (z zasobów Rady Miasta Krakowa)
(387) Łańcuch przewodniczącego Rady Miasta pochodzący z 2010 r., posrebrzany, z herbem Krakowa według wzoru z roku 2002, czterema ogniwami z wyobrażeniem orła stylizowanego na orła jagiellońskiego oraz pozostałymi ogniwami przedstawiającymi skrzyżowane klucze, które tu symbolizują klucze do bram miasta. Na odwrocie herbu wygrawerowany napis: Dar od świętującej 600 lecie działalności Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej dla Rady Miasta Krakowa Kraków 2 VI 2010, na odwrocie jednego z ogniw napis: Wykonała Art. Pracownia Złotnicza „Elja” Janusza Kowalskiego – Kraków Sienna 12 (z zasobów Rady Miasta Krakowa)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności