A+ A A-

Z dawnych dyplomów honorowego obywatelstwa

Z dawnych dyplomów honorowego obywatelstwa

Od samego początku przyznawania honorowego obywatelstwa z ogromnym pietyzmem podchodzono do przygotowania ozdobnego dyplomu. W ciągu dwustu lat dyplomy przybierały najróżniejszą postać graficzną, bardzo różnorodne są też jego oprawy czy też okładki. Dyplomy te, jako kolekcja, to wysoce wartościowy zasób dziedzictwa kulturowego.

Karol Arnold

Najstarszy znany dyplom honorowego obywatelstwa miasta Krakowa – oryginał pergaminowego dokumentu wystawionego przez Senat WMK w 1818 r. dla obdarzonego tytułem w tymże roku Karola Arnolda (patrz s. 192–193); dyplom zachował się do naszych czasów w norweskim Oslo, w zbiorach prywatnych potomków uhonorowanego, obecnie po dokonanym zakupie w Muzeum Krakowa. Poniżej jego tekst (tłum. z jęz. łac. M. Starzyński): My, prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu, pewność czynów dokonanych przez Karola Arnolda z Frankfurtu szlachetnie i pełnych człowieczeństwa, który 5 lipca 1817 r., gdy zobaczył młodzieńca tonącego w Wiśle, narażając własne życie, ocalił go od zbliżającej się śmierci i przywrócił ojczyźnie, uznajemy. Zobowiązani zaś w imieniu społeczności miasta Krakowa potwierdzamy, że postanowiliśmy wspomnianego męża, pana Karola Arnolda, włączyć do grona obywateli Wolnego Miasta Krakowa, nadając mu prawo miejskie i wszelkie wolności,
które zostały przyznane mocą traktatu wiedeńskiego 3 maja 1815 r. przez trzech jego sygnatariuszy ku pożytkowi mieszkańców Wolnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu. Działo się za wiedzą Senatu dnia 17 lipca w roku Zbawienia tysiąc osiemset osiemnastym, trzecim naszej Republiki.
Dyplom ten podpisali Stanisław Wodzicki, prezes Senatu WMK, oraz Jacek Piotr Mieroszewski, senator dożywotni i sekretarz generalny Senatu WMK.
Przy dyplomie odciśnięta w czerwonym wosku pieczęć wielka Senatu WMK, zamknięta w metalowej puszce.

Karol Arnold

Andrzej Ettmayer d’Adelsburg

Drugi z rzędu najstarszych znanych dyplomów honorowego obywatelstwa miasta Krakowa – oryginał pergaminowego dokumentu wystawionego przez Radę Miasta Krakowa w 1850 r. dla Andrzeja Ettmayera d’Adelsburg (patrz s. 246–247); dyplom iluminowany przez Hipolita Zajączkowskiego, przechowywany w prywatnych zbiorach potomka uhonorowanego.

Andrzej Ettmayer d’Adelsburg
Andrzej Ettmayer d’Adelsburg Z dyplomu honorowego obywatelstwa Andrzeja Ettmayera d’Adelsburg z 1850 r. powiększenie umieszczonej tam panoramy – widok z podgórskiego brzegu Wisły na rzekę i most cesarza Franciszka Józefa I, zwany później Mostem Podgórskim (otwarty w 1850 r., zburzony w 1925 r., na jego murowanych przyczółkach spoczywa obecnie kładka o. Bernatka); w tle zabudowania Kazimierza, z prawej strony widoczny kościół pw. Bożego Ciała. Autorem iluminacji był Hipolit Zajączkowski.

Andrzej Seidler

Trzeci z rzędu najstarszych znanych dyplomów honorowego obywatelstwa miasta Krakowa – oryginał pergaminowego dokumentu wystawionego dla Andrzeja Seidlera (patrz s. 250–251) w 1858 r. przez ówczesną reprezentację miejską w postaci Magistratu i Wydziału Miejskiego, zwanego też Radą Obywatelską; przechowywany w zbiorach Muzeum Krakowa.

Andrzej Seidler
Z wystawionego w 1858 r. dyplomu honorowego obywatelstwa Andrzeja Seidlera powiększenie umieszczonej tam panoramy – widok Krakowa ze stoku wzgórza bł. Bronisławy, gdzie podnóże Lasu Wolskiego, Błonia i miasto z dominującymi kościołem Mariackim, kościołem św.św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Wawelem, za którym widoczny kopiec Kraka.

Władysław Czartoryski

Dyplom wręczony księciu Władysławowi Czartoryskiemu (patrz s. 272–273) w ślad za nadanym przez Radę Miejską w 1880 r. tytułem honorowego obywatela Krakowa; dyplom iluminowany przez Stanisława Eliasza Radzikowskiego; przechowywane w zbiorach Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie.

Władysław Czartoryski
Władysław Czartoryski
Władysław Czartoryski

Mikołaj Zyblikiewicz

Przód okładki dyplomu oraz dyplom wręczony Mikołajowi Zyblikiewiczowi (patrz s. 274–275) w związku z nadanym przez Radę Miejską w 1881 r. tytułem honorowego obywatela Krakowa; dyplom iluminowany przez Stanisława Eliasza Radzikowskiego; przechowywane w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie.

Mikołaj Zyblikiewicz
Mikołaj Zyblikiewicz
Mikołaj Zyblikiewicz
Mikołaj Zyblikiewicz

Józef Piłsudski

Fotografie przodu skórzanej oprawy oraz metalowego dyplomu wręczonego Józefowi Piłsudskiemu (patrz s. 368–369) w związku z nadanym przez Radę Miejską w 1933 r. tytułem honorowego obywatela Krakowa.

Dyplom miał formę srebrnej płyty o wymiarach 25 x 36,5 cm, na niej wyryto złocony napis z podpisem i pieczęcią prezydenta miasta. Był on złożony w srebrnej kasecie mającej u góry szklane, ornamentowe wieko. Z kolei ta całość złożona była w bogato zdobionej oprawie – pudle wyklejonym skórą w technice kurdybanowej. Projektantami kompletu byli Kazimierz Witkiewicz i inż. Eugeniusz Tor, wykonano go w pracowniach Miejskiego Muzeum Przemysłowego.

Po wręczeniu dyplom w kasecie i oprawie przechowywany był w warszawskim  Belwederze, od 1934 r. w salach gromadzących pamiątki po Józefie Piłsudskim; prawdopodobnie przepadł już we wrześniu 1939 r. Prezentowane zachowane fotografie pochodzą ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.

Jóżef Piłsudski
Józef Piłsudski

Leopold Płaziński

Dyplom honorowego obywatelstwa Podgórza nadanego Leopoldowi Płazińskiemu, staroście wielickiemu, w styczniu 1879 r. Wykonany w pracowni Marcina Salba, wręczony w marcu tegoż roku.
Poniżej powiększenie pieczęci miasta Podgórza wyciśniętej w czerwonym wosku, zabezpieczonej w metalowej puszce.

Leopold Płaziński

Antoni Nowaczyński

Dyplom honorowego obywatelstwa Podgórza nadanego Antoniemu Nowaczyńskiemu, radcy Sądu Krajowego, byłemu naczelnikowi Sądu Powiatowego w Podgórzu, radnemu podgórskiemu. Tytuł nadany został w listopadzie 1882 r., po tym terminie w pracowni Marcina Salba wykonano towarzyszący tytułowi dyplom.

Antoni Nowaczyński

Juliusz Leo

Dyplom honorowego obywatelstwa Podgórza nadanego Juliuszowi Franciszkowi Leo, prezydentowi Krakowa, w marcu 1914 r., widok oprawy tego dyplomu oraz powiększenie pieczęci miejskiej w skórzanej osłonie. Dyplom został malarsko ozdobiony przez Wincentego Wodzinowskiego, wręczenie nastąpiło w czerwcu następnego, 1915 roku w siedzibie uhonorowanego w Pałacu Larischa w Krakowie.

Juliusz Leo
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności